Example Frame
افراد آنلاین : 25 نفر
تعداد بازديد کنندگان: 185498

کارگروه تجهیزات فرودگاهی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در راستای سیاستگذاری و تصمیم سازی در حوزه‌های مختلف صنعت هوایی، بدنبال توسعه زیرساخت ها و فناوری ها در کل زنجیره تأمین هوایی از سازندگان قطعات، زیرسامانه ها، سامانه‌ها و محصولات هواپیما تا تجهیزات فرودگاه و خدمات پروازی می باشد. از آنجا که سياستگذاري صحيح، ناشي از يك فرآيند صحيح سياستگذاري است و نيازمند مشروعيت، ثبات فرآيند، اشتیاق و تعهد می باشد، در این راستا، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، در حال تشکیل کارگروه‌هایی برای هر یک از بخش های مذکور است، تا با شناخت دقیق از فناوری‌ها و محصولات و همچنین نهادهای درگیر در هر بخش، و استفاده از شبکه‌هایی چون مگاپارک هوایی ایران(مَپها)، شبکه آزمایشگاهی، هایپرمارکت و شبکه نخبگان، یک فرایند صحیح سیاستگذاری را دنبال کرده تا در کوتاه مدت نیازهای فعلی صنعت هوایی در داخل را تأمین و سپس به توسعه فناوری و بازار بپردازد. ستاد در نظر دارد سیاستگذاری و راهبری بخش های مختلف صنعت هوایی و هوانوردی را مبتنی بر اسناد بالادستی و راهبردهای کلان نظام مخصوصا تحقق اقتصاد مقاومتی؛ با استفاده از کارگروه های تخصصی که مشروعیت و ثبات را از خبرگان و متخصصان حوزه هوایی و هوانوردی و مدیران حرفه ایی، و اشتیاق و تعهد را با استفاده از جوانان نخبه پرشور و شعور کسب می نماید بشکل صحیح ادامه دهد.در این راستا یکی از کارگروه های با اهمیت کارگروه تجهیزات فرودگاهی می باشد چراکه تجهیزات فرودگاهی یکی از بخش های مهم در صنعت هوایی بوده و از ابتدای شکل گیری ستاد؛ به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار مورد توجه قرار گرفته است.
توجه به تجهیزات فرودگاهی از چهار جنبه قابل بررسی است

موقعیت ایران و ضرورت توسعه کمی و کیفی فرودگاه های کشور
نیاز فعلی فرودگاه های کشور
نیاز آتی فرودگاه های کشور بدلیل توسعه فناوری در دنیا و الزامات جهانی
توسعه بازار محصولات به خارج از کشور