Example Frame
افراد آنلاین : 26 نفر
تعداد بازديد کنندگان: 185499

مگاپارک هوایی ایران

صنعت هوایی اساسا بصورت شبکه‌ایی از شرکت‌های دانش و فناوربنیان، شرکت های ساخت و تولید و همچنین بازرگانی می‌باشد و یک شرکت به تنهایی در این عرصه فعالیت نمی‌کند.  با توجه به سیاست های مطرح در سند جامع هوافضا خصوصا سیاست های  مرتبط با ارتقاي سرمایه انسانی و جذب نخبگان به عنوان اصلی ترین عامل در توسعه فناوری و اولویت دهی به راهکارهای میانبر و بدیع و توسعه قابلیتها و شایستگی های محوری؛ و همچنین با توجه به راهبردهای بخش هوایی و هوانوردی در این سند مبنی بر شبکه سازی در فرآیندهای تحقیق و توسعه در سطح دانشگا هها و مراکز تحقیقاتی و تولید درسطح ملی و بین المللی با تأکید بر شکل دهی زنجیره ارزش؛ در جهت حرکت بسمت طراحی درست نقشه راه و پیشرفت در  صنعت هوایی در کشور عزیزمان ایران نیازمند طراحی شبکه‌ایی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی می‌باشیم. مگاپارک هوایی ایران(مَپها)[1] شبکه ایی از بازیگران فوق را گردهم می‌آورد. مهمترین نقش مگاپارک یکپارچگی بین مراکز مختلف فوق و تضمین عملکرد زیرسامانه ها و سامانه های طراحی شده می باشد. این مگاپارک دارای ستادی کوچک، چابک و متشکل از نیروی انسانی حرفه‌ایی و مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوشمند می‌باشد.

به عبارت دیگر مَپها شبکه‌ایی بزرگ و هوشمند از بازیگران (داخلی و خارجی) مختلفی چون: پارک‌های علم و فناوری، صنایع بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی با ستادی کوچک، چابک و حرفه‌ایی با هدف توسعه و پیشرفت در صنعت هوایی می‌باشد.

لینک مَپها در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری[1] Iranian Aviation Mega Park(IAMP)